Västra Nylands Låsservice Kb är specialist
på låsservice och larmsystem i Hangö

Västra Nylands Låsservice Kb erbjuder kvalitetslås och larmsystem i Hangötrakten. Vi har jour 24/7.


Kontakta en sakkunnig låsbutik!


Elektronisk fakturering

Nätfakturaadress: 003707708335

Operatör: Pagero

Förmedlarkod: 003723609900


Vi accepterar inte pappersfakturor.

Västra Nyland Låsservice Kb


019 248 5223


 info@lulukko.fi 


Esplanaden 92

10900 Hangö

Måndag - Fredag 09:00 - 11:30 12:30 - 17:00